Gexcon has Now The Capability of Conducting Jet Fire Test for Passive Fire Protection

Gexcon has Now The Capability of Conducting Jet Fire Test for Passive Fire Protection
Gexcon has established and started using a facility to test the jet fire resistivity of equipment and passive fire protection.

Gexcon has established and started using a facility to test the jet fire resistivity of equipment and passive fire protection. The facility is located at Gexcon’s fire and training center at Steinsland in the municipality of Sund just outside of Bergen, Norway.

Gexcon has performed large-scale explosion experiments at their test site in Børnesskogen also in the municipality of Sund since 1984. The explosion tests have contributed significantly to understand the factors affecting the course of explosions which again have been critical and important to be able to protect facilities both in the offshore industry and land-based process industry. The explosion test site has been extended and upgraded the last 5 years and now Gexcon has taken an important step towards fire protection.

Gexcon is a global actor with considerable competence, experience, and world-leading technology and software in the field of fire and explosion safety, dispersion and risk management. The company is a subsidiary of NORCE, the new research, and development company in Western Norway established after the merging of 5 research companies. Gexcon have their head office in Bergen and subsidiaries in the USA, Australia, UK, China, Indonesia, the Middle-East and India and are in the process of opening new offices in Mexico, Canada, Malaysia, and Sweden.

The establishment of the jet fire facility started in 2017 and has cost about 30 million NOK including commissioning tests.

The establishment of the jet fire facility started in 2017 and has cost about 30 million NOK including commissioning tests. The facility allows for testing equipment and passive fire protection in accordance with the equipment and procedures described in standard ISO 22899-1. A facility as described in the standard shall generate heat fluxes of 250 kW/m2 on average and 350 kW/m2 as a maximum short duration load. In praxis (in case of large release rates), however, higher heat loads of equipment are possible (> 400 kW/m2). The new facility has been designed to generate such big fire loads over longer periods as well. The new jet fire test facility as such can deliver the highest jet fire loads in the world and has been developed in close collaboration with industry partners. In combination with the software package FLACS-Fire, the facility will allow for testing safety-critical equipment and passive fire protection for any realistic jet fire load possible.

The new jet fire test facility as such can deliver the highest jet fire loads in the world and has been developed in close collaboration with industry partners.

Gexcon has taken another step to enlarge its spectra of services it can offer to industry within fire and explosion safety.


Pressemelding:

Gexcon AS har etablert og tatt i bruk en fasilitet for å teste motstandsdyktighet av utstyr og passiv brannbeskyttelse utsatt for en jettbrann. Fasiliteten er lokalisert på Gexcon’s opplæring, brann og treningssenter på Steinsland i Sund kommune.

Gexcon har siden 1984 gjennomført storskala eksplosjonstester i Børnesskogen også i Sund kommune. Eksplosjonstestene har bidratt sterkt for å forstå faktorene som påvirker eksplosjoner og det igjen har vært kritisk og viktig for å kunne sikre anlegg både i offshore industrien og prosessindustrien på land. Eksplosjonstestanlegget har de siste 5 årene blitt utvidet og oppgradert. Nå har Gexcon også tatt et viktig steg i retning for sikring mot brann.

Gexcon er en global aktør med betydelig kunnskap, erfaring og verdensledende teknologi og programvare innen brann- og eksplosjons-sikkerhet, spredning og risikostyring. Selskapet er et datterselskap av NORCE, det nye forskningsselskapet på Vestlandet som ble etablert etter fusjonen av 5 forskningsselskap.  Gexcon har hovedkontor i Bergen, og kontorer i Washington DC, Houston i USA, Perth, Australia, Aberdeen og Manchester i Storbritannia, Shanghai, Kina, Jakarta i Indonesia, Dubai, Qatar, Kuwait Oman og Saudi-Arabia, Midtøsten og India og har flere ny kontorer under etablering.

Utbygging av jettbrannfasiliteten påbegynte i 2017 og har kostnads budsjett inkl. innledende tester på over 30 millioner norske kroner. Jettbrannfasiliteten tillater å teste utstyr og passiv brannbeskyttelse som beskrevet i ISO-standarden 22899-1. Fasiliteten beskrevet i standarden skal gi en varmebelasting varmebelastning på 250 kW/m2 som middelverdi og en maks. varmebelastning 300 kW/m2. I praksisen (ved store utslipp) er derimot større varmebelastninger av utstyr mulig (> 400 kW/m2). Den nye fasiliteten har blitt designet til å avgi slike store belastninger over lengre tid også.   Det nye jettbranntestanlegget er dermed størst i verden og har vært utviklet i tett samarbeid med industripartnere. Kombinert med programvaren FLACS-Fire vil der være mulig å utsette sikkerhetskritisk utstyr og passiv brannbeskyttelse for enhver realistisk brann last.

Gexcon har herved tatt enda et nytt steg i å utvide tjeneste tilbud til industrien innen brann- og eksplosjons-sikkerhet.

Other Fire & Explosion Testing

FLACS-CFD 20.2 is Now LIVE!

FLACS-CFD 20.2 is Now LIVE!

FLACS-CFD 20.2 is now live – a minor software update to improve the user experience. The update does not include any critical changes and includes a number of bug fixes in response to customer feedback. A major update to Gexcon’s flagship computational fluid dynamics software went live at the beginning

FLACS-CFD Uncategorized Software
Gexcon and VIAS partnering to provide advanced engineering software solutions in North America

Gexcon and VIAS partnering to provide advanced engineering software solutions in North America

(Bergen, Norway, November 10, 2020) Gexcon, a world leading company in process safety and risk management, and VIAS (Virtual Integrated Analytics Solutions), a company specializing in scientific simulation-based engineering solutions using virtual design experience and data analytics, have entered into a strategic partnership to provide state-of-the-art solutions to clients in

Uncategorized Software
Gexcon Signs Memorandum of Understanding with Nayara Energy and IIT Delhi to set up Centre of Excellence (COE) in Process Safety and Risk Management

Gexcon Signs Memorandum of Understanding with Nayara Energy and IIT Delhi to set up Centre of Excellence (COE) in Process Safety and Risk Management

Nayara Energy, a new-age integrated downstream energy company, signed a tripartite memorandum of understanding (MOU) with the Foundation for Innovation & Technology Transfer (FITT), IIT-Delhi and Gexcon to further progress development and implementation of process safety and risk management standards. The MOU will enable Nayara Energy to advance its operational

Uncategorized

E-Newsletter sign-up

Gexcon Makes The World a Safer Place